ПАТ Банк Камбіо - Універсальний Комерційний банк Камбіо
Новини банку
ГоловнаПрес-центрНовини банку
Новини банку

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата публікації: 05.03.2013 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо»;"

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26549700;

Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1;

Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-59-30;

Електронна поштова адреса емітента: askitskiy@cambio.com.ua;

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації: www.cambio.com.ua;

Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

Текст

04.03.2013 року Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" було прийнято рішення про приватне розміщення акцій. Емітент планує розмістити акції загальною номінальною вартістю 62 960 901,12 (шістдесят два мільйони дев`ятсот шістдесят тисяч дев`ятсот одна гривня 12 коп.) гривень. Тип акцій – прості. Кількість акцій – 60 539 328 (шістдесят мільйонів п`ятсот тридцять дев`ять тисяч триста двадцять вісім) штук. Номінальна вартість акції становить 1,04 (одна гривня 04 коп.) гривня. Форма існування акцій – бездокументарна. Прогнозована інформація щодо суттєвого збільшення частки акціонерів у статутному капіталі Банку відсутня. Співвідношення загальної кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу дорівнює 56,48%. Співвідношення загальної кількості акцій в обігу до розміру статутного капіталу дорівнює 100%. Акціонери – власники простих іменних акцій мають право: брати участь в управлінні Банком в порядку визначеному законодавством; брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди); за письмовим запитом одержувати від Банку не пізніше десяти робочих днів з дня отримання Банком запиту інформацію про діяльність та фінансове становище Банку в межах, визначених чинним законодавством України; розпоряджатися своїми акціями у порядку, визначеному чинним законодавством України; переважне право на придбання простих акцій пропорційно частці належних йому акцій Банку у загальній кількості; отримати у разі ліквідації Банку частину його майна пропорційно до кількості належних йому акцій.; інші права, передбачені чинним законодавством України. Оплата за акції здійснюється грошовими коштами у національній валюті України. Розміщення цінних паперів обумовлено збільшенням обсягів операцій банку, зростанням клієнтської бази, необхідністю надання більш повного та якісного сервісу, та приведення розміру капіталу банку у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Конвертація цінних паперів не передбачається. Розміщення акцій проводиться у два етапи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1. Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: з 10.04.2013р. по 15.04.2013р. Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: з 16.04.2014р. по 24.04.2013р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Н.А. Тарадайко.

 

 

 Всі новини | Читайте також:
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
10.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
10.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
10.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
10.01.2020
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
More детальніше...
15.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...


Головна |Про банк |Послуги |Мережа |Сервіси |Прес-центр |Контакти |Вакансії |Застави |

(с) 2005-10 ПАТ Банк "Камбіо". Всі права захищені
Україна, Київ, 01001, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1
тел.: +38(044)537-59-30, e-mail:
office@cambio.com.ua

(с) 2010 студія "Малтістайл", www.multistyle.org
, Thursday, 16-Jan-2020 12:10:56 EET