ПАТ Банк Камбіо - Універсальний Комерційний банк Камбіо
Новини банку
ГоловнаПрес-центрНовини банку
Новини банку

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Дата публікації: 27.03.2012


 


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Банк Камбіо»

 

            Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.Заньковецької/Станіславського, буд.3/1) (далі - Банк) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Камбіо 07 квітня 2012 року об 11-00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1, у приміщенні Банку, номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 1.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 11-00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24-ту годину 03.04.2012р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Камбіо», лічильної комісії.

2. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» про наслідки перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо».

3. Розгляд звіту аудитора ТОВ АФ «Укрвостокаудит» за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «Банк Камбіо» за 2011 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Звіт Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо» про результати діяльності банку у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

5. Звіт Правління ПАТ «Банк Камбіо» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Банк Камбіо».

6. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку за 2011 рік.

8. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

9. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

10. Затвердження проекту договору про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій.

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Банк Камбіо»шляхом викладення його в новій редакції.

 

Акціонери для підготовки до Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів звернувшись за адресою: 01001, м. Київ, вул.Заньковецької/Станіславського, буд.3/1, кімната 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. начальника Управління депозитарної діяльності Скітський Андрій Анатолійович.

 

Перший Заступник Голова Правління                                                Л.В. ШилоВсі новини | Читайте також:
21.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
15.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
14.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
24.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про результати відкритих торгів (аукціону)
More детальніше...
22.01.2020
ПОВІДОМЛЕННЯ про розрахунки за активи (майно)
More детальніше...
21.01.2020
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
More детальніше...


Головна |Про банк |Послуги |Мережа |Сервіси |Прес-центр |Контакти |Вакансії |Застави |

(с) 2005-10 ПАТ Банк "Камбіо". Всі права захищені
Україна, Київ, 01001, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1
тел.: +38(044)537-59-30, e-mail:
office@cambio.com.ua

(с) 2010 студія "Малтістайл", www.multistyle.org
, Monday, 27-Jan-2020 09:15:00 EET