Головной банк:
01001, г. Киев,
ул. Заньковецкой/Станиславского, 3/1
тел. +38 (044) 537-59-30 факс: +38 (044) 278-53-87
e-mail: office@cambio.com.ua
http://cambio.com.ua/site/ua/pr/news/22.html


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата публікації: 09.04.2012


 


«Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента»

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо»;

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26549700;

Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1;

Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 537-59-30, (044) 537-59-34.

Електронна поштова адреса емітента: askitskiy@cambio.com.ua;

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації: д/н;

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента;

Текст:

1. Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Чебаненко Андрій Костянтинович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), яка займала посаду Голови Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 43,36%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.10.2011р. По 07.04.2012р.

2. Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Тарадайко Дмитро Олександрович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,32%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.09.2009р. По 07.04.2012р.

3. Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Полянська Тамара Павлівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.2012 р. д/н), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,67%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.09.2009р. По 07.04.2012р.

4. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Іосeліані Олександр Олександрович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.2012 р. д/н), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Генерального Директора ТОВ "Українські бізнес рішення".

5. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Тарадайко Дмитро Олександрович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,32%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Спостережної Ради ПАТ "Банк Камбіо".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6776429 акцій.

6. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" 07.04.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Банк Камбіо" від 07.04.2012р. №1.

Посадова особа Полянська Тамара Павлівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,67%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Спостережної ради ПАТ "Банк Камбіо".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6080206 акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова Правління Тарадайко Н.А.Всі новини | Читайте також:
[an error occured while processing this directive]


БАНК КАМБИО

http://cambio.com.ua/site/ua/pr/news/22.html